Oferta

Oferujemy:

1. Precyzyjną obróbkę na maszynach sterowanych numerycznie (CNC):of1of2of3
- toczenie
- frezowanie
- szlifowanie
- obróbkę elektroerozyjną

2. Obróbkę na maszynach konwencjonalnych:
- toczenie
- frezowanie
- szlifowanie
- obróbkę elektroerozyjną
- dłutowanie

3. Wykonywanie części, oprzyrządowania, sprawdzianów i narzędzi:
- na podstawie dokumentacji powierzonej
- na podstawie dokumentacji stworzonej przez nasz dział konstrukcyjny

4. Prace ślusarskie i spawalnicze

5. Produkcję oraz regenerację form, wykrojników, tłoczników

6. Wsparcie biura konstrukcyjnego przy realizacji:

- wdrożeń nowych produktów
- modernizacji i usprawnień

7. Wsparcie doświadczonych konstruktorów i technologów przy doborze optymalnych materiałów do wskazanych warunków pracy

8. Dokładną kontrolę wykonanych elementów

9. Przetargi 
- Regulamin postępowania
- Zapytanie ofertowe 1/2017 (publikacja 22.12.2017r.)
- Oświadczenie o modyfikacji zapytania ofertowego nr 1/2017 (16.01.2018)
- Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego nr 1/2017 (24.01.2018)


10. Innowacyjne produkty wdrożone w ramach projektu pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie na rynek nowych produktów dedykowanych branży farmaceutycznej i motoryzacyjnej” dofinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.